Audyt UX

Podpowiem jak zwiększyć intuicyjność Twojego serwisu, mając na uwadze najważniejsze cele biznesowe

Audyt UX

zwany również jako audyt User Experience

Obecnie już nie tylko wsparcie Specjalisty SEO, czy Google Ads jest istotną gałęzią z zakresu marketingu online. Coraz silniejszą rolę odgrywa umiejętność analizy danych (analityka internetowa), jak również użyteczność stron www. Istotną w rolą są nie tylko same badania użyteczności stron internetowych, ale finalnie sam audyt użyteczności.
Audyt UX pozwala wskazać kluczowe elementy w funkcjonowaniu stron www, które warto udoskonalić w całym procesie zarządzania własną witryną www, tak aby ta realizowała podstawowe zadania jakie stoją przed stroną www: finalnie dokonanie zakupu produktu, bądź usługi. Przeprowadzenie audytu użyteczności opiera się przede wszystkim na analizie poprawności struktury serwisu www, przyjazności nawigacji, wsparcia dla użytkownika w procesie zakupowym, czy zapewnieniu treści odpowiadającej na potrzeby użytkownika.

audyt ux

Co obejmuje audyt użyteczności stron www?

Audyt użyteczności stron www to kompleksowa usługa podzielona na kilka etapów, podczas których procesowi weryfikacji podlega kilka tak strategicznych elementów budowy serwisu www takich jak:

 • Nawigacja w obrębie serwisu
 • Dostosowanie do urządzeń mobilnych
 • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa na każdym etapie korzystania z serwisu
 • Wykorzystanie danych strukturalnych
 • Przyjazność opisów produktów/ usług oraz architektury informacji
 • Analiza czasu ładowania stron www
 • Wsparcie dla użytkowników w czasie rzeczywistym
 • Poprawność komunikacji na linii użytkownik – strona www
 • Analiza estetyki i wykonania serwisu od strony wizualnej
 • Analiza dostępności serwisu dla użytkowników

Jakie korzyści możesz odnieść dzięki audytowi użyteczności?

Mówiąc o korzyściach wynikających z audytu UX, należy przede wszystkim wskazać poznanie przez właściciela strony www realnych potrzeb użytkowników korzystających z jego stron.
Często spotykam się z opinią: “Znam doskonale potrzeby moich klientów!”. Jednak przychodząc do mnie z zapytaniem o wykonanie audytu użyteczności już na samym wstępie przy pytaniu: “Czy są zbierane i analizowane dane zarówno ilościowe, jak i jakościowe dotyczące Państwa serwisu?” – otrzymuję odpowiedź odmowną. Z doświadczenia wiem, że już przy wstępnym przeprowadzaniu badania użyteczności – przedsiębiorcy popadają w nadmierną pewność siebie, bez jakichkolwiek znajomości statystyk – górę bierze instynkt (który o ile kiedyś się sprawdzał, o tyle aktualnie nie jest wystarczający).

Dzięki przeprowadzeniu audytu użyteczności - możemy uzyskać korzyści w postaci informacji:

 • Jak zachowuje się użytkownik w obrębie serwisu
 • Na jakie potencjalnie problem napotyka użytkownik w zetknięciu z serwisem www
 • Jak strona internetowa radzi sobie z pomocą użytkownikom w sytuacji zagubienia się podczas jego eksploracji
 • Czy serwis www umożliwia sprawnie dokonać zakupu wybranego produktu, bądź usługi
 • Czy wygląd serwisu www jest spójny z misją i wizją danego przedsiębiorstwa
 • Czy serwis umożliwia w prosty i intuicyjny sposób dokonać zakupu
 • Czy sam proces zakupowy nie sprawia problemów
 • Czy formularze w obrębie serwisu umożliwiają sprawną komunikację z właścicielem serwisu
 • Czy opisy produktów, bądź usług są jasne, czytelne i proste w zrozumieniu

Badania użyteczności stron www - na co zwracam uwagę?

Przeprowadzając audyt UX, szczególnie zwracam uwagę na kompleksowe i szerokie podejście do realizacji działań z zakresu użyteczności. Mam na uwadze również aspekty związane z SEO – ponieważ jestem zdania, że obie dziedziny online marketingu coraz mocniej będą na siebie oddziaływać, umożliwiając tym samym wzrost CRO (współczynnika konwersji).

Realizując działania z zakresu użyteczności istotna dla mnie jest sprawna współpraca osób odpowiedzialnych za wdrożenia programistyczne, działu graficznego, Specjalistów ds. SEO. Jestem zdania, że tylko w wyniku prac kilku osobowego zespołu będzie można wypracować najlepsze stanowisko, gdyż istotne z punktu widzenia użyteczności jest wdrożenie takich rozwiązań, które są zarówno proste i intuicyjne, jak i przyjemne dla oka. Dodatkowo istotne dla mnie jest również zaangażowanie drugiej strony, ponieważ nie da się przeprowadzić wszelkich koniecznych zmian w obrębie serwisu www bez udziału osoby – właściciela strony www.

Podstawowym celem jaki sobie za każdym razem stawiam jest pomoc w poprawianiu wrażeń z korzystania ze stron i sklepów internetowych przez użytkowników.

Audyt usability (użyteczności) - czy samo przeprowadzenie sprawi, że Twój serwis zwiększy sprzedaż?

Po przeprowadzonym audycie UX, konieczne jest jeszcze wdrożenie jak największej ilości rekomendacji w nim zawartych – tylko wtedy możemy mówić o jakichkolwiek potencjalnych pozytywnych skutkach audytu usability. Sam audyt zawiera w sobie elementy/ obszary, konieczne do doskonalenia w obrębie serwisu. O zwiększaniu sprzedaży możemy mówić wtedy, gdy systematycznie pracuje się nad rozwijaniem serwisu w zgodzie z wytycznymi użytecznościowymi oraz dokonuje cyklicznych analiz na bazie zebranych danych.

Z jakich narzędzi korzystam do przeprowadzenia audytu użyteczności?

Do przeprowadzenia audytu UX korzystam z od kilku do kilkunastu narzędzi – wiele zależy od obszerności serwisu www. Wśród podstawowych narzędzi są m.in. Google Analytics, Yandex Metrica, Hot Jar i Crazy Egg, Uxeria, Optimizely, Omniconvert, czy UserEngage.

Jakie metodologie wykorzystuję do badań z zakresu User Experience?

 • analiza ekspercka: analiza heurystyczna, lista kontrolna (usability checklist) oraz wędrówka poznawcza (cognitive walkthrough)
 • badania UX – w których skład wchodzą m.in. badania z użytkownikami
 • testy A/B oraz wielowariantowe
 • analityka internetowa
 • benchmarking

Masz problem z zatrzymaniem użytkowników na Twojej stronie www?

Przygotuję kompleksowy audyt z zakresu UX, który poprawi wrażania z użytkowania Twojej strony www.