Na co zwrócić uwagę przy wyborze Agencji SEO (firmy pozycjonującej)

jak wybrać agencję seo

Wybór firmy odpowiedzialnej za promocję w wyszukiwarce Google dla sporej części przedsiębiorców jest nie lada wyzwaniem. Jak do tego dodamy jeszcze fakt, że sporo z nich spotkało się z nieuczciwymi praktykami ze stron Agencji SEO / SEM to z całą pewnością nie ułatwia to sprawy. Wielokrotnie spotkałem się z sytuacją w której czy to w rozmowie telefonicznej lub na spotkaniu w cztery oczy z klientem padało często zarówno powiedziane wprost (jak i nie sformułowane jednoznacznym komunikatem) zdanie o tym, że poprzednia agencja SEO oszukała klienta X, nic nie robiła, a brała za to pieniądze, w dodatku w umowie był zapis o karze umownej w przypadku rozwiązania trwania umowy przed końcem jej obowiązywania. Jak w takim razie przestrzec się przed nieuczciwymi praktykami, które niestety wciąż są obecne w naszej branży. W poniższym artykule podpowiadam na co zwrócić uwagę przy szukaniu działającej z najlepszymi standardami firmy zajmującej się SEO i pozycjonowaniem. Zatem jak wybrać firmę pozycjonującą, realizującą kompleksową strategię SEO? Zapraszam do poniższej lektury.

SEO-brief

Pierwszym elementem na jaki warto zwrócić uwagę na etapie poszukiwania agencji SEO to fakt w jaki sposób firma stara się dowiedzieć nieco więcej o samym potencjalnym kliencie, czy pyta m.in. o:

 • cele biznesowe organizacji klienta;
 • przewagi konkurencyjne oraz czynniki świadczące o unikalnych cechach na tle konkurencji;
 • marżę ze sprzedaży usług lub produktów (jest to istotne pod kątem zwrotu z inwestycji oraz ustaleniu budżetu na działania SEO);
 • specyfikę rynku i jego konkurencyjność (wraz z podaniem największych konkurentów w danej branży);
 • słowa kluczowe na których zależy potencjalnemu klientowi (oczywiście nader często zdarza mi się, że klienci nie mają wiedzy w tym temacie i nie potrafią ułożyć takiej listy i wolą to zlecić agencji. Natomiast w przypadku gdy klient jest świadomy usługi SEO – to pytanie może wesprzeć proces ofertowania).

Wybór słów kluczowych

Jest to istotny moment przed nawiązaniem współpracy z firmą zajmującą się pozycjonowaniem. Proces wyboru fraz kluczowych jest kompleksową analizą aktualnej kondycji serwisu (oferowanych produktów bądź usług) oraz analizy stron konkurentów. Na bazie analiz swojego serwisu oraz stron konkurencyjnych należy wystosować listę słów kluczowych (takich które mają odzwierciedlenie w prowadzonym biznesie przez klienta oraz powinny być frazami o zróżnicowanej konkurencyjności oraz szczegółowości – zwrócenie uwagi na słowa mogące wygenerować „kaloryczny” ruch oraz fraz typu long tail, które to frazy poprzez swoją precyzyjność będą w stanie zagwarantować sprzedaż w relatywnie krótszym czasie, niż frazy bardziej ogólne – wynika to z tego, że wyszukiwane produkty/ usługi po słowach kluczowych mocno szczegółowych są wyszukiwane z reguły przez osoby wiedzące czego szukają w internecie/ świadome decyzji zakupowych). W przypadku sklepów internetowych ciężko skupić się na zamkniętej liście słów kluczowych, dlatego w tej sytuacji warto skupić się na zmiennych słowach kluczowych, które będą miały za zadanie stopniowe zwiększanie ruchu na stronie – a nie typową walkę o konkretne frazy. Gdzie przy bardzo rozbudowanym asortymencie byłoby to mało skuteczne lub pochłaniało bardzo duże budżety. Wybór fraz kluczowych powinien skupiać się na takich frazach, które realnie przyczynią się do wzrostu wartościowego ruchu na stronę klienta. Natomiast nie można tego też traktować, że Agencja SEO dowiezie sprzedaż (w przypadku kiedy klient nie wdraża w szybkim tempie sugerowanych zmian na stronie wynikających z przeprowadzonego audytu SEO oraz późniejszych rekomendacji – Agencja SEO nie dowiezie sprzedaży, gdyż marnotrawiony będzie doprowadzony ruch na stronę).

Niewłaściwie przeprowadzona analiza pod kątem wyłonienia słów kluczowych może spotkać się z rozminięciem się oczekiwań na linii: przedsiębiorca – agencja SEO. Częstym błędem firm pozycjonerskich jest również wybór fraz o zerowej konkurencyjności (zerowym średnim miesięcznym wyszukiwaniu w wyszukiwarce Google). Takie frazy co prawda mogą brzmieć bardzo sensownie, natomiast nie przyniosą one wartościowego ruchu na stronę klienta (takiego ruchu po którym można by oczekiwać wpadnięcia lead’a sprzedażowego).

Umowa na prowadzenie działań SEO

To na co warto zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy z agencją SEO to m.in.:

 • zakres usługi SEO;
 • czas trwania umowy (z zasady wiem, że najlepszym rozwiązaniem w tym aspekcie jest umowa na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Jest to forma która zabezpiecza obie strony umowy (przedsiębiorców przed nieuczciwą firmą SEO oraz agencje przed nagłą i niespodziewaną decyzją klienta w przypadku osiągania pozytywnych efektów);
 • okres wypowiedzenia;
 • czy w umowie występują kary umowne za zerwanie jej obowiązywania;
 • obowiązki spoczywające na przedsiębiorcy oraz te leżące w gestii agencji;
 • forma rozliczenia z firmą SEO;
 • forma raportowania prac;
 • czy w umowie znajdują się zapisy dotyczące usunięcia linków znajdujących się na zapleczach agencji po rozwiązaniu umowy.

Kolejnym kluczowym elementem jest fakt czy agencja w umowie (jak i poza nią) gwarantuje osiągnięcie konkretnego wyniku / efektu. Należy to bardzo jasno podkreślić – firma od pozycjonowania/ Agencja SEO nie są właścicielem wyszukiwarki Google. Zatem nie mogą one obiecać konkretnego wyniku. W sytuacji w której jakaś agencja obiecuje osiągnięcie konkretnego efektu, mocno bym rozważył unikanie podpisania umowy z taką firmą.

Co też istotne – w aktualnych warunkach działania algorytmu wyszukiwarki Google jedyną skuteczną metodą osiągania satysfakcjonujących wyników jest ścisła współpraca na linii przedsiębiorca – firma SEO. Nie można oczekiwać, że firma zajmująca się SEO samodzielnie dowiezie wynik. W aktualnych warunkach działania wyszukiwarki, całość odpowiedzialności nie leży tylko i wyłącznie po stronie Zleceniobiorcy. Tylko i wyłącznie stałe ulepszanie przez przedsiębiorców swoich serwisów zgodnie z rekomendacjami SEO dawanymi przez agencję będą w stanie zapewnić jak najlepsze współdziałanie w celu osiągania wzrostów w widoczności organicznej oraz ruchu z wyszukiwarki Google.

Transparentność działań agencji SEO

Jest to moim zdaniem wartość, którą powinna się kierować każda firma SEO. Mając na względzie sporą jeszcze niewiedzę wśród przedsiębiorców na temat samego SEO. Tylko i wyłącznie pełna jawność prowadzonych działań, procesowi edukacji z zakresu działania wyszukiwarki będą w stanie zapewnić pozytywny wynik. Transparentność to również informowanie klienta o rzeczach, których nie da się osiągnąć (czy to w ramach danego budżetu, czy również odnośnie czasu). Jawność działań SEO to dostęp klientów do całości danych związanych z ich projektem. W sytuacji w której agencja „X” nie chce udostępniać danych swojemu klientowi (zasłaniając się jakąś wiedzą „tajemną”), to powinien to być jasny komunikat o łamaniu tak istotnego czynnika w partnerstwie biznesowym obu stron.

Audyt SEO

Jest to szczegółowa analiza aktualnej kondycji serwisu www. W analizie tej powinny znaleźć się konkretne zmiany w obrębie serwisu, mające na celu poprawę stopnia optymalizacji serwisu pod kątem wybranych fraz kluczowych (zawartych w umowie). Audyt powinien zostać przygotowany na samym starcie realizacji usługi, tak by móc efektywnie prowadzić działania SEO w kolejnych miesiącach. Sam audyt powinien zarówno zawierać w sobie elementy związane z poprawą optymalizacji pod kątem technicznym, jak i contentowym. Dodatkowym elementem mogącym być przeanalizowanym w audycie jest analiza profilu dotychczasowego linkowania strony. Wszystkie te analizy powinny zostać zwieńczone konkretnymi rozwiązaniami przedstawionymi w formie rekomendacji lub gotowych elementów do wdrożenia na stronie czy to po stronie przedsiębiorcy, czy też zespołu wdrożeniowego.

Chcąc rozwiać wszelkie wątpliwości – praca nad audytem to praca specjalisty przy użyciu wielu narzędzi do badania stron internetowych, gdzie finalnie powstaje dokument skrojony pod kątem danego serwisu z precyzyjnymi wytycznymi. Wystrzegać się należy bezpłatnych audytów generowanych przez automatyczne narzędzia. Zawierają one tylko cząstkowe dane i nie są poprzedzone ludzką analizą problemu. Brakuje również wtedy szczegółowych wytycznych, gdyż narzędzia nie potrafią dostosować wygenerowanych danych do poprawnie przeprowadzonej optymalizacji SEO.

Tworzenie treści na stronę

Praca ze stronami pod kątem ich zwiększania widoczności organicznej to również w sporej mierze tworzenie unikalnej (nigdzie wcześniej nie publikowanej treści). Chcąc pozyskać wartościowego użytkownika na naszą stronę www konieczne jest tworzenie specjalistycznej, dostosowanej do intencji i oczekiwań odbiorcy treści. Mimo stałego rozwoju – Google to wciąż głównie wyszukiwarka tekstowa (voice seach jest również zamieniany na tekst) – zatem bez odpowiednio przygotowanego tekstu i jego zoptymalizowania pod kątem użytkownika nie będziemy w stanie skutecznie rywalizować z konkurencją.

Biorąc to wszystko pod uwagę, warto przy wyborze firmy odpowiedzialnej za SEO dowiedzieć się czy w ramach usługi (lub przy dodatkowej opłacie) również będzie realizowany copywriting.

Prace związane z link buildingiem

Podejmując współpracę z agencją warto wypytać ich pracownika o proces pozyskiwania linków do strony klienta. Linki są obecnie wciąż jednym z najważniejszych czynników wpływających na pozycję w wyszukiwarce. Warto na etapie rozmowy o ofercie dopytać tym samym z jakich typów miejsc są pozyskiwane linki (i czy przypadkiem nie ma tam np. katalogów SEO czy linków z profili czy sygnatur na forach internetowych). W aktualnych warunkach jedynie pozyskiwanie w rozsądnych ilościach linków z wartościowych (nie zaśmieconych) domen może pozytywnie wpłynąć na poprawę kondycji serwisu www.

Raportowanie wykonanych prac

Jest to ważny punkt do zawarcia i szerszego opisania w umowie na prowadzenie działań SEO. Wciąż niestety spotykam się przy nowych klientach z sytuacją w której proszę o przykładowe zdawane im raporty jakie otrzymywali od poprzedniej agencji SEO i ku mojemu rozczarowaniu nadal obecne są raporty zawierające wyłącznie wykaz fraz z przyporządkowaniem pozycji w wyszukiwarce bez ani słowa dodatkowego komentarza.

Podpisując umowę z agencją warto dopytać w jakiej formie będą składane raporty i w jakich odstępach czasu. Ogólnie przyjętą w tym zakresie normą jest początek nowego miesiąca (pierwsze jego dni. Jest to termin konieczny do zebrania całości danych z całego miesiąca kalendarzowego). Dobrze aby w raporcie znalazły się takie informacje jak m.in.:

 • ruch na stronie z uwzględnieniem kanału organicznego;
 • w przypadku E-commerce – wskazanie przychodów oraz transakcji wynikających z kanału organicznego czy też wskazanie modeli atrybucji konwersji w danym miesiącu w porównaniu do poprzedniego oraz w porównaniu do analogicznego miesiąca sprzed roku;
 • widoczność organiczna (w przedziałach TOP3, TOP10 oraz TOP50 w wynikach organicznych Google);
 • dane dotyczące ilości wyświetleń, kliknięć oraz wskazanie średniej pozycji fraz dla całego serwisu w odniesieniu: miesiąc do miesiąca oraz rok do roku;
 • warto aby w raporcie oprócz samych danych znalazło się skomentowanie danego miesiąca w przyjazny dla osób niekoniecznie znających specyfikę działań SEO pod kątem podjętych działań, wskazanie elementów koniecznych jeszcze do doskonalenia oraz wskazanie dalszych celów czy rekomendacji do realizacji.

Wraz z raportem z reguły wysyłana jest również faktura za wykonanie usługi.

Wskazanie osoby odpowiedzialnej w agencji za obsługę prac SEO

Chcąc skutecznie realizować obraną strategię SEO warto, aby nad pracą dla danego klienta pracował konkretny przydzielony specjalista SEO. Zdarzało mi się rozmawiać z klientami, którzy rezygnowali z usług poprzedniej agencji m.in z racji tego, że chcąc porozmawiać o swoim projekcie za każdym razem komunikowali się z inną osobą, która nie była zaznajomiona ze specyfiką danego klienta. Posiadając do obsługi danego pracownika agencji SEO możemy być pewni lepszego zrozumienia potrzeb klienta i trwalszego zbudowania relacji biznesowej.

Elastyczność we współpracy z klientem

W stale zmieniających się realiach w branży SEO kluczowe jest elastyczne podejście zarówno do samego procesu jak również i obsługi klienta. Chcąc maksymalnie pozytywnie wpływać na osiągane rezultaty warto aby agencja z którą chcesz podjąć współpracę była gotowa również na zmiany w warunkach umowy w trakcie jej trwania. SEOwcy stale powtarzają o zmianach w algorytmie, a sami często nie są w ogóle skorzy do zmian. Dlatego warto, aby firma SEO z którą chcesz podjąć współpracę była skłonna na przemodelowanie formy współpracy (np. inne gospodarowanie budżetu w odniesieniu do linków czy tworzonego contentu. Jak również wobec słów kluczowych poddawanych działaniom SEO).

Metoda rozliczeń, cena usługi

Jest to „temat rzeka” na który napisano już wiele artykułów. W zasadzie istnieje kilka modeli rozliczeń:

 • za efekt – natomiast jest to w mojej opinii forma krzywdząca zarówno przedsiębiorcę, jak i firmę SEO. Już tłumaczę dlaczego: w przypadku kiedy dopiero od osiągniętego progu przedsiębiorca zaczyna płacić stronie agencyjnej, to ta nie ma interesu w tym, aby dokładać przez kilka miesięcy do działalności swojego klienta. Dodatkowo najczęściej z tym modelem współpracy związane są słowa kluczowe zawarte w umowie, które z reguły są mało konkurencyjne (lub takie których nikt w ogóle nie szuka w internecie) i nie przynoszące realnych korzyści w postaci ruchu na stronę, który byłby w stanie konwertować. Efekty działań SEO nie są konkretnie ulokowane w czasie, gdyż nie ma konkretnej daty granicznej po której zaczną przychodzić efekty – może to być 3, a może to potrwać i 6 miesięcy – wszystko zależy od konkurencyjności danej branży. Chcąc dokonać porządnego audytu SEO ze wszystkimi jego składowymi potrzeba kilkanaście/ kilkadziesiąt roboczogodzin specjalisty. Do tego dochodzą koszty prowadzenia link buildingu oraz te związane z pracą copywritera. Jeśli jakikolwiek przedsiębiorca jest przekonany, że agencje SEO od kilku do kilkunastu miesięcy będą inwestować w projekt klienta to niestety prawda jest zupełnie inna. Natomiast to co się wydarzy to z pewnością pobieżnie przeprowadzony audyt (możliwie i wygenerowany z bezpłatnych narzędzi do tego służących) bez wgłębiania się w szczegóły, słabe linki oraz niskiej jakości teksty nie napisane przez eksperta copywritingu.
  Czasy rozliczenia za efekt są przeżytkiem, prowadzą do obniżania jakości pracy specjalisty (żeby nie nazwać tego „do patologii” w branży) oraz nie zakładają, tego że SEO to proces długoterminowy, nastawiony na systematyczną pracę.
 • rozliczenie abonamentowe – najpowszechniejsze obecnie i również przez nas w Fox Strategy praktykowane. Aby móc mówić o systematycznym i jakościowym rozwoju serwisów internetowych – agencje SEO potrzebują stałego budżetu który mogą wydatkować na czas specjalisty z pracą nad kolejnymi rekomendacjami SEO, pozyskiwanie linków czy pisanie artykułów na stronę klienta. Całość zrealizowanej usługi powinna następnie zostać przedstawiona w raporcie o którym wspominałem powyżej.
 • model hybrydowy będący połączeniem abonamentu + premii od wyników. Forma współpracy oparta na stałej miesięcznej opłacie oraz możliwości dodatkowego zwiększania budżetu w sytuacji w której agencja zrealizowała zawarty w umowie próg (np. zwiększenie o dany procent ruchu na stronie czy osiągnięcie pułapu widoczności organicznej).

Moim zdaniem jedynie druga i trzecia forma mogą znacząco wpłynąć na zwiększenie świadomości działań podejmowanych przez agencję, jak również tylko te formy realnie poprawiają ogólną kondycję serwisu w wynikach organicznych.

Odnośnie ceny za usługi SEO to różnice na rynku są spore. Powodów jest kilka:

 • renoma agencji SEO;
 • konkurencyjność branży klienta;
 • zakres usługi SEO (to czy agencja tworzy treści na stronę, wdraża zmiany pod kątem SEO na stronie klienta, ilość godzin poświęconych na pracę specjalisty na dany projekt, forma prowadzonego link buildingu -tańsze ale i mniej skuteczne będą wpisy na forach czy platformach social media, niż droższe w prowadzeniu np. tworzenie i publikacja artykułów sponsorowanych, pisanie artykułów (wspierających optymalizację wewnętrzną) na blog klienta, nawiązywanie współpracy z serwisami zewnętrznymi i publikowanie na nich treści, czy inne niestandardowe formy prowadzenia link buildingu – pod tym linkiem wskazuję jak wygląda z kolei: pozyskiwanie linków na rynku niemieckim).

Odnośnie działań SEO w wyszukiwarce Google.pl nasze usługi zaczynają się od kwoty minimum 2000 zł netto (całość budżetu przeznaczamy wtedy na konsulting SEO). Całościowa obsługa z zakresu SEO zaczyna się w budżecie powyżej 2000 zł netto.

Natomiast mówiąc o działaniach SEO na rynku niemieckim minimalny koszt obsługi to 7000 zł netto/ miesiąc.

Opinie zamieszczane w samym Google oraz innych platformach (np. Facebook)

Chcąc współpracować z rzetelną firmą zajmującą się SEO warto przed podpisaniem umowy sprawdzić opinie o danej agencji. Prawda jest taka, że w prosty sposób możemy zweryfikować, czy nasz potencjalny partner biznesowy jest tak krystaliczny jak sam się jawi oraz czy nie ma śladu w internecie świadczących, że dany podmiot bardziej dba o swoje finanse niż o swoich klientów.

Wiarygodność firmy SEO (czy wiadomo kto stoi za daną firmą czy może to firma „kogucik”?)

Jest to poniekąd powiązane z powyższym punktem. Zadając sobie pytanie „jak wybrać firmę SEO” co istotne warto sprawdzać czy na stronie agencji SEO jest widoczny realny zespół (bez zdjęć z baz dostępnych w internecie), pełne dane kontaktowe oraz te związane z rejestracją danej organizacji. Firmy zajmujące się SEO, na których to stronach „brakuje żywego ducha” w mojej opinii mają coś do ukrycia przed swoimi klientami, a to już powinno wzbudzić niepokój przed zawarciem współpracy (nie wszystkie firmy pozycjonerskie muszą mieć ogromny dorobek czy lata doświadczenia, natomiast chowanie swoich pracowników ze strony firmowej z całą pewnością nie wygląda na budowanie wiarygodności w Internecie).

Wskazane powyżej elementy są kluczowe chcąc wybrać właściwą pod kątem swoich celów biznesowych agencji odpowiedzialnej za widoczność organiczną w Google. Sprawne dowożenie wyników wymaga ścisłej współpracy na linii: klient-agencja – bez tego nie można oczekiwać, aby firma zajmująca się pozycjonowaniem uzyskała satysfakcjonujące wyniki. Ważne, aby przedsiębiorcy byli świadomi aktualnych realiów oraz dobrych praktyk mających miejsce w branży SEO. Mocno zachęcam do zgłębiania wiedzy choćby w podstawowym zakresie, tak aby umieć stawiać pytania związane ze współpracą oraz potrafić weryfikować pracę agencji SEO.